Cách phát âm یاسوج

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: فرزينمهر و محبتکان لم یکنماه گذشتهپیشانی بلند

Related words: یاسریاسمنیاسمینیاسمینایاسمینا رضایاسوکندیاسییاسینیاسین به گوش خر خوندنیاشار