Cách phát âm अंगण

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: आम्बुडिआम्बुलिआम्काआम्मआम्मा