Từ: अकड़बाज़ी

Thêm vào: 23/12/2010 Đã nghe: 3 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: सम्यक्संबुद्धानाम्, Drupada, Pangong, kumaravadivelu, नेक