Từ: अनवाय

Thêm vào: 20/12/2010 Đã nghe: 1 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Shakyamuniमृत्यु प्रमाणपत्रRooh Afzaभटनागरराजसी