Từ: काटना

Thêm vào: 05/08/2009 Đã nghe: 8 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: प्लोवररजनीशउपलब्धियोंहड़पनामाली