Cách phát âm किया

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: आप कैसी हैं?SatyagrahaसफलDharwadAsansol

Related words: किनारेकिन्तुकिन्हीकिन्हेंकिब्रसकियेकिरणकिरणोंकिरदारकिराए