Từ: किया

Thêm vào: 29/04/2009 Đã nghe: 4 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: रुक़्क़ा