Từ: घोंघा

Thêm vào: 16/01/2011 Đã nghe: 13 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: उलफ़त