Từ: प्रचण्ड

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: chakraआनाचाहतेहांहूँ