Từ: গাল

Thêm vào: 14/11/2010 Đã nghe: 8 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: sangeet, চারটি, একে, Dipesh Chakrabarty, madrasha