Cách phát âm গাল

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: শৈলেন্দ্রপ্রতিভাদিলীপস্বাতীকোয়েল