Cách phát âm চেনী

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ভাইপখিলাষাঁড়উটৰবাব টেঙা