Cách phát âm দিছপুৰ trong Tiếng Assam

Từ: দিছপুৰ

Thêm vào: 11/12/2011
trong: Thêm thể loại cho দিছপুৰ

দিছপুৰ đang chờ phát âm trong:

by Yandex Translate Bản dịch Tiếng Việt:

দিছপুৰ = দিছপৰ

Sửa từ:

· Thêm ngôn ngữ
· Thêm thể loại

Báo cáo về từ:

Có gì không ổn với từ này?
Xin báo cáo nó tại đây.