Cách phát âm বুধ গ্রহ

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: nischoibibhinoZiaur RahmanAmartya SenBipasha Basu