Từ: ভাই

Thêm vào: 06/05/2012 Đã nghe: 8 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: জানুয়ারীআর্মাডামজলিশউপনিবাসবাড়া