Cách phát âm শৰীৰ

Từ ngẫu nhiên: ÔxômithellGowhattyGauhatiGuwahati