Cách phát âm ஊசியவை

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ணீபாளேநெல்பொடி