Cách phát âm கழுத்தைச்

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ணீபாளேநெல்பொடி