Cách phát âm காளை

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ணீபாளேநெல்பொடி

Related words: கால்கால்கோள்கால்சைட்கால்வாய்கால்விரல்காவலாளிகாவல்காவல்காரன்காவிகாவிரி