Cách phát âm கிறீஸ் பூதம்

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: கத்திஆத்திரம்எழுவாய்ஏலம்பயறு