Cách phát âm கும்பம்

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ஆடுஆய்வுஅடைப்பான்இணைமீசை