Cách phát âm கொள்ளை

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: பூமிவாங்ககாலங் கார்த்தாலநன்றிதேவி