Cách phát âm பல்கலைக்கழகம்

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: பூமிவாங்ககாலங் கார்த்தாலநன்றிதேவி