Cách phát âm పోయుచుట

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: భూమిభక్తినిజంఎలావెలుతురు