Cách phát âm మొదలు

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: అతడుఇతడుతానుజనవరిఫిబ్రవరి