Cách phát âm ตุลาคม

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: BangkokอะไรสวัสดีไทยThaksin Shinawatra