Cách phát âm วัด

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 121314อยุธยาพระพุทธไสยาสน์