Cách phát âm วันจันทร์

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: นิ้วKo Taluรัตนโกสินทร์ลมตัดสินใจ