Cách phát âm วันจันทร์

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: พิศดารสุจริต (สุด-จะ-หริด)พุทธทาสพวกเราkaob kun ka