Từ: แพะ

Thêm vào: 22/03/2011 Đã nghe: 34 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Phetchabun