Cách phát âm ຫາ

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ສຸພານຸວົງລ້ານຊ້າງນ້ຳຂອງແມ່ນ້ຳຂອງຜົ້ງສາລີ