Cách phát âm ຫາ

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ສາວVientianeຂ້ອຍຂ້ານ້ອຍທ່ານ