Cách phát âm ຫາ

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ທ່າແຂກສະຫວັນນະເຂດໄກສອນພົມວິຫານຄັນທະບູລີສາລະວັນ