Cách phát âm ຫາ

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ຫຼວງນ້ຳທາອຸດົມໄຊເມືອງໄຊບໍ່ແກ້ວຫ້ວຍຊາຍ