Từ: አማርኛ

Thêm vào: 05/04/2009 Đã nghe: 82 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ምኒልክ, ܓܪܡܢ, ወለቃ, ሐሙስ, ሓረር