Cách phát âm የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ phát âm trong Tiếng Amhara [am]

Bạn có thể làm tốt hơn? bằng giọng khác? Phát âm የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ trong Tiếng Amhara

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Ahameddehna näwot?dehna!sëmëwot man nô?ëdmeawot sëntë now?