Phát âm የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ: Cách phát âm የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ trong Tiếng Amhara

Từ: የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

Phát âm bằng Tiếng Amhara [am]

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

  • Từ ngẫu nhiên: amole

của Bing Dịch Bản dịch Tiếng Việt:

የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ = BẢN ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ

Sửa từ:

· Thêm ngôn ngữ
· Thêm thể loại

Báo cáo về từ:

Có gì không ổn với từ này?
Xin báo cáo nó tại đây.

Kể cho bạn bè về cách phát âm የኢትዮጵያ ፌዴራላዊ ዲሞክራሲያዊ ሪፐብሊክ:

thư điện tử