Từ: ខ្ញុំបាទ

Thêm vào: 02/09/2012 Đã nghe: 198 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: monineath, កំពត, ជប៉ុន, Sam Rainsy, Sa Mean