Cách phát âm ខ្ញុំ

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ca-ownកាពិបបរបាយឆាបុកល្ហុង