Từ: ខ្ញុំ

Thêm vào: 02/09/2012 Đã nghe: 147 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: រថ