Từ: ខ្ពស់

Thêm vào: 01/09/2012 Đã nghe: 208 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ប្រទេសកម្ពុជាអាហ្វហ្គានីស្ថានមីកុឡាផ្សារែសសឹបំពីរ