Cách phát âm ខ្ពស់

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: នាងខ្ញុំផ្អែមឃុំរលាំងចកor khunKrǒng Kêb