Cách phát âm ឆ្អិន

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Sopheapខែ្មរtaeccow-owvca-ro-das