Từ: នាងខ្ញុំ

Thêm vào: 02/09/2012 Đã nghe: 101 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: សឺន សាន