Từ: នាងខ្ញុំ

Thêm vào: 02/09/2012 Đã nghe: 104 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Sang diûLon Nolsralaiអង្គរធំកម្ពុជា