Cách phát âm លក់

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: ca-ownកាពិបបរបាយឆាបុកល្ហុង