Từ: លក់

Thêm vào: 01/09/2012 Đã nghe: 102 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: បាយ័ន