Từ: ᠥᠪᠦᠷ ᠮᠣᠩᠭ᠋ᠤᠯ

Thêm vào: 21/09/2012 Đã nghe: 50 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: пүрэв, Bayarlalaa, Улаанхад, өрнөснөөс, тэмээн хяруул