Từ: おもう

Thêm vào: 07/10/2012 Đã nghe: 39 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: uguisu