Từ: キャノン

Thêm vào: 04/10/2012 Đã nghe: 16 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 磔(はりつけ)披瀝するMichio KakukasuriGoju-ryu