Từ: リチウム

Thêm vào: 26/03/2011 Đã nghe: 14 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: Fukusato, yumei, , 暖かい, 十九分