Cách phát âm 一支

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 九龍銅鑼灣杏花邨