Từ: 七嘴八舌

Thêm vào: 02/05/2008 Đã nghe: 13 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 佳人