Từ: 习惯

Thêm vào: 04/12/2010 Đã nghe: 63 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 通同一气