Từ: 亮氨酸

Thêm vào: 23/06/2008 Đã nghe: 0 lần

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 恭喜发财