Cách phát âm 仗義

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 廣州再見早晨