Từ: 劉少奇

Thêm vào: 23/06/2008 Đã nghe: 58 lần

trong:

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 冲(chōng)