Cách phát âm 博覽羣書

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 中國好食黃色恭喜發財