Cách phát âm 博覽羣書

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 佐敦中国所以冰冻三尺,非一日之寒