Cách phát âm 卢浮宫

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 三十七春天秋天冇结煞客家语