Cách phát âm 卢浮宫

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 早熟的小孩哭鼻子随便你阿嫲爾好セ