Cách phát âm 咯里

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 中華民國蔣介石包括