Cách phát âm 咯里

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 長沙滿哥冇事国庆