Cách phát âm 嗙火筒

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 三十七春天秋天冇结煞客家语