Cách phát âm 嗙火筒

Giọng & ngôn ngữ ở trên bản đồ

Từ ngẫu nhiên: 客家話婿郎